română  |   english  |   RSS Feed

Közlemény

Kedves látogatóink, ügyfeleink!

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum teljeskörű felújítási munkálatok miatt lezárta Kós Károly utcai főépületét, ezért az intézmény alapkiállításai nem látogathatóak.

A múzeum időszakos tematikus tárlatait, kamarakiállításait, valamint vendégkiállításait ideiglenesen a városközpont legpatinásabb műemléképületében, a Lábasházban (Szabadság tér 7.) tekinthetik meg.

Naprakész információkért kérjük keressék fel a múzeum facebook oldalát: https://www.facebook.com/SzekelyNemzetiMuzeum


Támogassa adója 3,5%-val a Székely Nemzeti Múzeum Alapítványt!
Jelenleg látogatható tárlataink:
Nyitvatartás:


Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Lábasház szeptember 30-tól kezdődően hétvégeken, azaz szombat-vasárnap zárva tart!
Látogatóinkat ezentúl minden hétköznap 9 és 16 óra között várjuk!
A Sárosi Mátyás Zsolt grafikai kiállítása még csak két nap, október 2-án és 3-án lesz látható.


A SzNM vezetősége és az adminisztrációs személyzet elköltözött a Vasile Goldis utca 2 sz. alatti épületbe. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ha lehet, részesítsék előnyben az online ügyintézést. E-mail címünk: office.sznm@gmail.com.
Ha ez nem megoldható, kérjük Önöket, hogy a Vasile Goldis 2 sz. (Consic épület, II. emelet) alatti bejáratot vegyék igénybe.

Megértésüket köszönjük! 


Csoportok jelentkezését a következő telefonszámon várjuk: +40 267 312442.

A Székely Nemzeti Múzeum 16:00 óra után, valamint hétvégén a +40 722 115022 telefonszámon hívható.


Miért járjunk múzeumba?

Ha Reményik Sándor örökzöld versét szavaljuk, a templom és az iskola mellett szorosan, ott kell lennie a múzeum fogalmának is. A közgyűjtemény elsódleges szerepe, hogy hitet adjon akár a templom és tudást mint az iskola.

A múzeum egyszerre képes szólni a szívhez és az elméhez. Míg a templomban a magasabb valósággal találkozunk, az iskola szertáraiban és a múzeumban ott van a kézzelfogható, szemmel látható tárgyi bizonyság arról, hogy voltunk és vagyunk.

Amikor Trianonban a nagyhatalmak a fejünk felett döntve elcsatoltak az anyaországtól, Erdély templomai megteltek! A kataklizma csapása alatt, felekezettől függetlenül, mindenki a transzcendensbe kapaszkodott, onnan várta a segítséget.

Kós Károly keserű, kijózanító kiáltványa, a Kiáltó szónak is bibliai, szent szöveg tartalma- hangulata van. Az általa tervezett múzeum is felfele ívelő vonalaival, tornyaival, az égre mutat. Külföldi barátaink mondják, hogy nagyon jó nálunk megnyitón résztvenni, mert a szakrálisra tervezett térben az emberek arcán látni az alázatot, az áhítatot, a remény keresését.

Valahogy úgy viselkedik nálunk mindenki mint a templomban: elcsendesedik, kizökken a hétköznapok gondjaiból és felemeli a lelkét egy magasabb valóságba. A magasabb valóság pedig áramolhat bár a régészet, a történelem, a néprajz, vagy a képző- művészet csatornáján, mindig olyan benső hangokat pendít meg lelkünkben, ami csak a miénk, ami egyrészt az önazonosságunkhoz tartozik, de ami az egyetemeshez is köt.

A felújítás alatt álló múzeum két évig a főtér egyik patinás épületében a Lábas Házban tartja rendezvényeit, ugyanolyan látogatási program szerint mint a székházban.

Most éppen egy olyan kiállítást lehet ott látni, ami a háromszékiek számára különösen fontos: az 1848- as szabadságharcot felelevenítő, de eredeti módon, a képzőművészet szemszögéből láttatja történelmünk kiemelkedő pillanatait.

A tárlat újszerűsége abban rejlik, hogy a narratíva helyett remekművekre főkuszál: Gyárfás Jenő bajuszos, elszántarcú dobosa, Gergely István elegáns Gábor Áron szobra, Szopos Sándornak a jövőt kémlelő zordarcú székelyei, Miklóssy Gábor hihetetlen érzékenységű festményei mind- mind katarktikus erővel képesek hatni a befogadóra.

Azokra a látogatókra, akik szomjazzák a kultúrát és kíváncsiak kísérleteinkre, törekvéseinkre.

Sok- sok munkánk van abban, hogy ezt az átmeneti időszakot (vírushelyzet, költözés, ideiglenes székház) ne csak átvészeljük, hanem együtt gyönyörködhessünk a kultúra, a múzeum által nyújtott produktumokban. Hiszen mi múzeumosok, bár a tárgyi örökség megőrzése az elsőrendű feladatunk, a közönségért, Önökért is vagyunk!

Mit ér a munkánk, ha a remekművekre nem kiváncsi senki? Mit ér a hitünk, ha a szépet, a felemelőt nem tudjuk, nincs kinek átadni? A tanév végéhez közeledve, diáknak, tanárnak milyen felüdítő lehet történelem, művészettörténet, vagy osztályfőnöki órát tartani a Lábas Házban!

A vasárnapi katolikus mise vagy unitárius istentisztelet is megtoldható egy múzeumi látogatással a Lábas Házban, hiszen hétvégén is nyitva tartunk! Csütörtöki hosszított programjainkat pedig kifejezetten a családosok és a nagyon elfoglalt felnőttek számára találtuk ki.

Jó szívvel, kitartással arra buzdítunk minden kultúrára szomjazó embert, hogy „..ne hagyja a templomot... az iskolát...” és a múzeumot sem!

Mert a munkánknak csak akkor van üzenete, ha reményt, bizakodást adva eljut az emberekhez.

Vargha Mihály
igazgató

A Székely Nemzeti Múzeum

    Aranynál és ezüstnél és minden más földi jónál értékesebb kincseket, a székely néplélek drága alkotásait őrzi ez az épület.
(László Ferenc: A székelység kincsesháza, 1923)


A Székely Nemzeti Múzeum 1875 óta látogatható. Ez a jelentős tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását vállalta fel. A pecsétjében szereplő 1879-es évszám annak az emlékét őrzi, hogy ekkor került a székelység közös tulajdonába. Jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény, egyben Kovászna megye és a Székelyföld egyik fontos turisztikai látványossága. A romániai múzeumi hálózatban regionális besorolású, fenntartója Kovászna Megye Tanácsa. Munkáját segíti a kilencvenes években bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány is.
A Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi épületegyüttesben jelenleg könyvtár, természettudományi, régészet-történelem és néprajzi osztály működik. Az intézményhez tartozik ezenkívül a sepsiszentgyörgyi képtár, az erdélyi művészeti központ, valamint a kézdivásárhelyi, a csernátoni, a baróti és a zabolai külső múzeumi egység is.

I. Belső múzeumi osztályok

1. Könyvtár
osztályunk egyrészt az intézmény tudományos munkáját segítő szakkönyvtárat működteti, másrészt számottevő régikönyv-, sajtó- és egyéb különleges gyűjteménnyel rendelkezik. Legkiemelkedőbb értéke az itt őrzött Apor-kódex, amelybe 1500 körül többek között az első magyar bibliafordítás (15. század) zsoltárait másolták. (Az említett bibliafordítás a fennmaradt negyedik legrégibb magyar irodalmi műnek tekinthető.)

2. A természettudományi osztályon
Közép-Kelet Európa egyik legteljesebb pliocén- és negyedkori emlősfauna-kollekciója mellett a legnagyobb romániai nagygombagyűjtemény, a több mint 23 000 példányt számláló Diószeghy László-féle lepkegyűjtemény, valamint egy igen jelentős botanikai kollekció található. Rovartanos szakemberének nevéhez több, a tudományra új faj felfedezése kapcsolódik.

3. Régészeti-történelmi osztályunk
Régészeti gyűjteményanyaga 50 000 tételnyi. A múzeum kiemelten a Kovászna megyei Erősd újkőkori–rézkori festett kerámiás kultúráját, a lécfalvi újkőkori lelőhely anyagát, a zabolai és petőfalvi Árpád-kori temetők leleteit kutatta és rendszerezte. A régészeti alapkiállítás a térség 35 000 évnyi tárgyi kultúráját mutatja be a látogatónak.

A történelmi gyűjteményből másfelől a székely rendek középkori katonáskodásának az emlékanyaga, az 1848-as relikviák (pl. Bem tábori nyomdája), a több mint 250 darabos fegyvergyűjtemény, valamint a jelentős művelődéstörténeti értékű bútor- és üvegkollekció kiemelendő érték.

4. Néprajzi osztályunk
több mint 15 000 darabot számláló állományából a 17–18. századi úrihímzések Erdélyben egyedülállóan gazdag gyűjteménye, a jelentős kályhacsempe- és kerámiakollekció, faragott és festett régi bútorok, valamint a hagyományos népi gyermekjátékok rendkívüli kollekciója emelhető ki. Szabadtéri kiállításunkban másrészt 18. századi, részben eredeti berendezésű alcsíki ház tekinthető meg.

II. Külső egységek

A Székely Nemzeti Múzeum Kovászna megyei szervezetéhez tartozik további hat autonóm, szakosodott múzeumi intézmény.

1. Gyárfás Jenő Képtár, Sepsiszentgyörgy
A sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő Képtár 19–20. századi festészeti, szobrászati, grafikai alkotásoknak biztosít szakszerű raktározási és kiállítási felületet. Mindenekelőtt Barabás Miklós, Gyárfás Jenő, Zsögödi Nagy Imre, a nagybányai festőkolónia művészei, Varga Nándor Lajos és mások műveiben gyönyörködhetünk.

2. Erdélyi Művészeti Központ (EMüK), Sepsiszentgyörgy
A kortárs képzőművészeti múzeum rendeltetéssel 2012-ben megalakult új egység az 1945 után kiemelkedőt alkotó helyi vagy elszármazott erdélyi művészek munkáit gyűjti egybe. A 2012 novemberében megnyílt bemutatkozó tárlaton többek közt Nagy Albert, Mattis-Teutsch János, Baász Imre, Plugor Sándor, Gergely István, Jecza Péter, Nagy Pál, Sükösd Ferenc, Gazdáné Olosz Ella, Hervai Zoltán, Bocz Borbála, Kós András festészet, szobrászat, grafika és textil műfajú alkotásait mutattuk be.

3. Incze László Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely
Rangos város- és céhtörténeti, kézművesség- és ipartörténeti gyűjtemény és kiállítás. A céhes örökség és az 1848–49-es emlékanyag mellett látványos a múzeum 19–20. századi tűzoltókocsikat felvonultató gyűjteménye. A legismertebb kollekció az itt kiállított, mintegy 350 darabos „Zsuzsi és Andris” babaméretű viseletgyűjtemény. A múzeum szakembereit dicséri a neves Bogdán fényképészcsalád napfényműterme is, amely ma már fotográfiatörténeti kiállítóhely.

4. Haszmann Pál Múzeum, Csernáton
Kovászna megye népi építészeti örökségét, hagyományos foglalkozások tárgyi eszközeit, sírjeleket bemutató szabadtéri kiállítás, kiemelkedő néprajzi és történeti műtárgykollekcióval. Hírét az egyedülálló mezőgazdasági gépparknak és technikatörténeti gyűjteménynek, a látványos öntöttvaskályha-kollekciónak, s nem utolsósorban a népfőiskola kereteiben működtetett népművészeti alkotótáboroknak köszönheti.

5. Erdővidék Múzeuma, Barót
Bányászattörténeti és céhes emlékek, ipar- és helytörténeti tárgyak kollekciója és kiállítása. Kiemelkedő értékű a székelyföldi üveghuták, valamint az erdővidéki fazekasok termékeinek gyűjteménye.

6. Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola
Egyedülálló gyűjtemény és megragadó kiállítás a moldvai magyarok népművészetéből és mindennapi életéből. A hagyományos moldvai magyar életutak viseleteken, kézműves termékeken és falvaik szobabelsőin követhetők nyomon. Az ugyanezen telken berendezett régi székely házban rendkívül gazdag helytörténeti gyűjtemény is megtekinthető.
2023.09.30
A László Kálmán Gombászegyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében szeptember 30-án, szombaton hagyományos gombanapot tartanak a Kónya Ádám Művelődési Házban, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2023.09.07
Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órától újabb időszakos kiállítása nyílik a Székely Nemzeti Múzeumnak az intézmény ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban. [ részletek ]
2023.08.26
A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállításának záróeseményeként augusztus 26-án, szombaton Páll Etelka szövő, növényi festő és Borbély Izabella selyemfestő vezetésével újabb műhelymunkát tartunk felnőttek számára. [ részletek ]
2023.07.22
A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállításához kapcsolódóan 2023. július 22-re, szombatra Páll Etelka, szövő, növényi festő és Borbély Izabella, selyemfestő vezetésével műhelymunkát hirdetünk olyan felnőttek számára, akik a növényi festés, mintázás rejtelmeibe szeretnének betekintést nyerni. [ részletek ]
2023.06.24
A Székely Nemzeti Múzeum 2023. június 24-én, szombaton 19 órakor újabb időszakos kiállítását nyitja a Lábasházban. [ részletek ]
2023.06.24
A Székely Nemzeti Múzeum idén június 24-én, szombaton, a színek és fények jegyében szervezi meg hagyományos családi napját, a Múzeumok Éjszakáját. [ részletek ]
2023.05.22
A Székely Nemzeti Múzeumnak 1912 óta otthont adó, Kós Károly által tervezett monumentális múzeumépülete 2023-ra teljesen megújult. [ részletek ]
2023.05.15
2023. május 15-én, hétfőn 17 órától a sepsiszentgyörgyi Lábasházban megemlékeznek László Attila geológusról. [ részletek ]
2023.05.18
Május 18-a 1977 óta a közgyűjtemények ünnepe, a múzeumok világnapja, mely alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum különleges meglepetéssel készül. [ részletek ]
2023.05.04
2023. május 4-én, csütörtökön 17 órától nyílik a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában Hugyecsek Balázs szentendrei képzőművész, restaurátor Gyufával kaszálunk című kiállítása. [ részletek ]
2023.04.21
A Székely Nemzeti Múzeumnak a Lábasházban lévő ideiglenes kiállítóterében április 21-én, pénteken 17 órától a László Ferenc: Táj és tudomány. Válogatott írások a Székelyföld régészete és a művelődéstörténet köréből című kötet bemutatására kerül sor. [ részletek ]
2023.03.23
Március 23-án, csütörtökön 17 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasház Pincegalériájában nyílik Nemes András Csaba szobrász és Vajna László K. festőművész Emberközelben című kiállítása.[ részletek ]
2023.03.13
A Székely Nemzeti Múzeum felújított, Kós Károly által tervezett ikonikus múzeumépületének ez év novemberi megnyitása után az intézmény első, új szemléleti és módszertani alapokra helyezett kiállításai várják majd a látogatókat.[ részletek ]
2023.03.14
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, illetve a Petőfi bicentenárium alkalmából a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítását nyitja 2023. március 14-én, kedden 18 órától, a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábasházban.[ részletek ]
2023.02.28
Az „Ez sör! A sernevelőtől sörgyárig” című vándorkiállításunk hamarosan tovább utazik Sepsiszentgyörgyről.[ részletek ]
2023.02.23
Február utolsó csütörtöki délutánján, 23-án 17 órától nyitjuk következő, ezúttal néprajzi témájú kamarakiállításunkat a Lábasház földszinti termében.[ részletek ]
2023.01.31
Éltes Barna Székely Nemzeti Múzeum udvarán újonnan felállított alkotásának margójára[ részletek ]
2023.01.19
2023. január 19-én, csütörtökön nyílik a Székely Nemzeti Múzeum legújabb kiállítása az intézmény ideiglenes kiállítóhelyéül szolgáló Lábasház Pincegalériájában.[ részletek ]
2022.11.24
A Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasház Pincegalériájában nyílik Mara Kinga Villő magyarországi festőművész Tizenöt stáció című kiállítása 2022. november 24-én, csütörtökön 17 órától. [ részletek ]
2022.11.10
Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig címmel nyílik történelmi kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes kiállítóhelyén, a sepsiszentgyörgyi Lábasházban 2022. november 10-én, csütörtökön 18 órától. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2023.